January 15, 2019 Kujtim Salihu

Reykjavik upphandlar BRP Systems

LINKÖPING, 2019-01-15

Efter en omfattande utvärdering och upphandlingsprocess har BRP Systems samarbetspartner Öryggismidstödin blivit tilldelade kontrakt för Reykjaviks samtliga badanläggningar.

“Island har under det senaste decenniet haft en mycket gynnsam ökning av antalet turister som besöker landet, med Reykjavik som den självklara inkörsporten till landet. Kontraktet med Reykjaviks badanläggningar öppnar upp en ny geografisk marknad för oss och vi ser fram emot att bidra till att stötta den isländska wellness-marknaden med ledande digitala lösningar” säger Kujtim Salihu, VD BRP Systems AB.

Reykjavik ersätter sitt nuvarande system  med BRPs lösningar för planering, besökshantering, årskortskunder,, kassa och försäljning.

“Islands många naturliga värmekällor inbjuder till ett varierande utbud av hälsoaktiviteter och välutvecklad fritidskultur. Hälso- och wellnessmarkanden på Island har utvecklats och växer i högt tempo och BRPs systemstöd är unikt positionerat för att förenkla och effektivisera verksamheter med ett dynamiskt tjänsteutbud och stora volymer anläggningsbesök.” säger Magnus Thorarensen, CMO BRP Systems AB.

Projektet för införande av systemet är startat.

 

Contact

Direktkontakt

Tveka inte att kontakta oss om du är intresserad av information om vårt system

Besök eller kontakta oss

Teknikringen 7, 583 30 Linköping
info@brpsystems.se
(+46) (0) 13 – 342 00 20

Våra medarbetare

BRP har 65 fantastiska medarbetare spridda över 4 olika team. Avdelningscheferna och kontaktuppgifter hittar du nedan.

Visa kontaktuppgifter

Anmäl dig för vårt nyhetsutskick

Contact