January 16, 2019 Christoffer Hållander

BRP förstärker på området machine learning och artificiell intelligens

Linköping 2019-01-16

BRP etablerar ett nytt strategiskt satsningsområde inom machine learning och artificiell intelligens och utser Johan Falkenjack, tidigare forskare vid Linköpings Universitet, till Chief Data Scientist.

“BRPs vision är att våra innovativa lösningar och tjänster skall leda till att våra kunder ligger i absolut framkant med högst lönsamhet och effektivitet. Machine learning och artificiell intelligens är ett av de områden där vi ser mycket stor potential för värdeskapande för våra kunder men också för fitness & wellnessbranschen som helhet.” säger Kujtim Salihu, VD BRP Systems AB.

BRP Systems mjukvara används av anläggningar, nationella kedjor och internationella varumärken för bokning, planering, försäljning och står därmed för en stor andel av våra kunders centrala affärsdata. Området Data Science, där matematiska och statistiska modeller används för prediktiva analyser, är ett nytt produktområde som successivt under 2019 beräknas leverera paketerade och branschanpassade lösningar till marknaden.

“Under 2018 har vi arbetat intensivt med att etablera en ny teknisk plattform som under 2019 ger oss helt andra möjligheter att accelerera vår innovationstakt. Det är mycket spännande att kombinera de tekniska möjligheterna med den senaste forskningen från akademien och etablera BRP som ledande på området Data Science”, säger Gustav Hagström, Chef R&D & Innovation.

Johan Falkenjack är publicerad forskare inom det datavetenskapliga området och har nyligen lagt fram en licentiatavhandling med fokus på tillämpad machine learning vid Institutionen för Data- och Informationsvetenskap på Linköpings Universitet.

“BRP är ett tillväxtföretag som verkar inom en mycket intressant och expansiv bransch. Företaget investerar intensivt i forskning och utveckling och jag ser fram emot att leda Data Science området. Jag ser mycket stor potential och är övertygad om att machine learning och artificiell intelligens kommer att bidra till ökad effektivisering och lönsamhet bland våra kunder” avslutar Johan Falkenjack, Chief Data Scientist BRP Systems AB.

Contact

Direktkontakt

Tveka inte att kontakta oss om du är intresserad av information om vårt system

Besök eller kontakta oss

Diskettgatan 4, 583 35 Linköping
info@brpsystems.se
(+46) (0) 13 – 342 00 20

Våra medarbetare

BRP har 65 fantastiska medarbetare spridda över 4 olika team. Avdelningscheferna och kontaktuppgifter hittar du nedan.

Visa kontaktuppgifter

Anmäl dig för vårt nyhetsutskick

Contact