Idrottscentrum i Halland – vägen till framgång i BRP Cloud!

December 21, 2020

Idrottscentrum i Halland – vägen till framgång i BRP Cloud!

Idrottscentrum (IC) Halland AB är ett fristående bolag som ägs och drivs av Studentkåren i Halmstad och har därmed starka band till Högskolan. Det är sedan 2009 öppet för allmänheten och har verkligen träning för alla!

Gruppträning, personlig träning, gym, mammaträning, massage, barnkalas, hemmaträning via online-streamad instruktion, seniorträning, fysioterapeuter och fystester. Verksamheten bedrivs i Högskolehallen som tillhör Halmstad Högskola.

 

I specialdesignade lokaler integrerade i hallkonceptet bedriver även Idrottscentrum i samarbete med Halmstad Högskola avancerad rådgivning, forskning inom idrottspsykologi, fysiologi och biomekanik.

 

Simon Jönsson arbetar som VD för Idrottscentrum och har under den senaste tiden varit involverad i övergången från BRP Classic till BRPs nya molnbaserade ERP system, BRP Cloud. I samband med övergången passade vi på att prata med Simon hur han och kollegorna upplevt arbetet med systemuppdatering och deras lärdomar från projektet. 

Simon inleder med att berätta att Idrottscentrum använder BRPs affärssystem till i stort sett allt. 

 

“Våra medlemskap, kundkort och medlemsregister, bokningssystem, hård- och mjukvara för kassor, försäljningstöd och även planering av personal/resurser samt deras tidsrapporter och lönekörningar! Vi använder även kommunikationsmöjligheterna med sms och mail från systemet för att hålla våra medlemmar ajour med vad som händer och sker hos oss. Extra viktigt i dessa tider när det gäller att vara snabb och direkt i sin information till medlemmen.”

 

“Förutom detta så ligger BRPs mobilappar och webbokning/webshop till grund för våra medlemmars bokningsflöden och kopplingar till vår hemsida. BRPs ekonomiservice sköter sedan ca 1 år tillbaka vår löpande bokföring och redovisning så man kan säga att BRP finns med i de flesta processer hos oss!”

 

Övergången till BRP Cloud upplevde Simon och kollegorna som ett viktigt och omfattande arbete. Man passade på att se över alla sina rutiner och arbetsflöden i organisationen för att optimera flöden i den nya versionen av BRPs affärssystem. I efterhand var det oerhört bra att vi tog de stegen som vi gjorde säger Simon. Eftersom BRP är en del av det mesta i vår verksamhet var det viktigt att ta ett helhetsgrepp och se till att det nya blev rätt från början!

 

För att få ett optimalt resultat valde man att engagera BRP Academy för utbildning och konfiguration. Simon bokade 2 heldagar där dag 1 skulle gå ut på att konfigurera och sätta upp systemet utifrån de interna flöden man identifierat. Dag 2 skulle sedan samtliga medarbetare utbildas utifrån både de interna processerna samt hur systemlösningarna kring dessa fungerar och bör användas.  

Första dagen arbetade ledningen för IC tillsammans med Matilda Ekenger från BRP med att definiera resurser,  roller och deras tillgänglighet. Man arbetade med ekonomiska rutiner för betalningar och ekonomi, funktioner och deras anpassning utifrån verksamheten.

Målet var att få så enkla och tydliga flöden som möjligt med hög automatisering och minimering av felmarginaler. 

 

“Vi slogs av hur flexibelt systemet är och hur väl det gick att anpassa utifrån våra krav och önskemål, berättar Simon.”

 

När vi så gjort det grundläggande arbetet var det dags att föra ut kunskapen internt i organisationen. Vi valde att avvakta ett par veckor för att under den perioden samla på oss erfarenhet från systemet, allt för att kunna ställa rätt frågor vid tillfälle två. Vi genomförde en halvdags utbildning med samtliga medarbetare där vi gick igenom deras delar i systemet, behov av processer och arbetssätt. Det var väldigt uppskattat! 

 

Vi kommer ha ytterligare en halvdag med Matilda (BRP Academy) så snart som möjligt. Den pågående pandemin har skapat vissa utmaningar i att samla personal och utvärdera deras dagliga användande i systemet. 

 

“Det vi har upplevt och noterat så långt är att systemet är extremt flexibelt, tillgängligt och intuitivt. Alla kan jobba i det, överallt! Hanteringen av roller och deras access i systemet skapar förutsägbarhet och förenklar rutiner.”

 

Någon behöver ta ut rapporter på ekonomi och försäljning, någon behöver hantera kassor och bokning, någon behöver boka och ta betalt för PT tjänster direkt i mobilen. BRP löser allt detta åt oss och vi ser att detta kommer bli väldigt bra helt enkelt!”

 

Matilda Ekenger från BRPs sida kommenterar utbildningsprojektet med samma engagemang och positivitet. “Det är fantastiskt roligt att arbeta med människor och en organisation som verkligen vill utvecklas! Ett team som är intresserade av all möjlig funktionalitet som kan hjälpa deras verksamhet, medarbetare, kunder och medlemmar till en bättre upplevelse. Det både utmanar och inspirerar mig som konsult och utbildare till att hitta nya lösningar och se på både kund och våra system från nya synvinklar. Jag ser verkligen fram emot kommande utbildningar med Idrottscentrum!”

Läs gärna mer på:

idrottscentrum.se

brpsystems.se

 

Kontakta oss på:

marketing@brpsystems.se

Contact

Direktkontakt

Tveka inte att kontakta oss om du är intresserad av information om vårt system

Besök eller kontakta oss

Diskettgatan 4, 583 35 Linköping
info@brpsystems.se
(+46) (0) 13 – 342 00 20

Våra medarbetare

BRP har 65 fantastiska medarbetare spridda över 4 olika team. Avdelningscheferna och kontaktuppgifter hittar du nedan.

Visa kontaktuppgifter

Anmäl dig för vårt nyhetsutskick

Contact