Friskis&Svettis Enköping till BRP Cloud (och utbyggnad av anläggningen)

May 26, 2020
May 26, 2020 David Hult

Friskis&Svettis Enköping till BRP Cloud (och utbyggnad av anläggningen)

Enköping är förutom “Sveriges närmaste stad” en mycket gammal stad med anor tillbaka till vikingatiden. Åldern till trots håller sig staden i framkant!

F&S Enköping är förutom Stockholmsregionen en av de första anläggningarna i kedjan att gå över till full drift i BRP Cloud.

Under dagen idag den 26/5 flyttades hela driften över i nära samarbete mellan F&S Enköpings personal och BRPs driftteam. Migreringen var framgångsrik och internt på BRP är vi glada och stolta över de tydliga rutiner vi etablerat för överflytt av vår kundbas. Dessa rutiner ger stabilitet, säkerhet och förutsägbarhet i övergången vilket skapar förtroende internt och hög kundnöjdhet!

Vi frågade anläggningschef/verksamhetschef Jonas Sellén vilka de största fördelarna är med övergången till BRP Cloud (BRPs moln- och webbaserade mjukvara som under de senaste åren utvecklas för att ersätta BRP Classic)

Jonas säger att det är främst tre saker som står ut som de största och viktigaste områdena inom förbättring.

  1. Systemet är mer lättöverskådligt och lättnavigerat
  2. Det är mer intuitivt och lättarbetat för våra funktionärer och receptionspersonal
  3. Flyt och arbetsflöden är genomtänka och väl uppbyggda vilket skapar effektivitet och förutsägbarhet!

Förutom detta projekt inleder anläggningen under kommande veckor en till- och ombyggnad som både funktionärer och medlemmar ser fram emot med stor spänning!

brpsystems.se

Contact

Direktkontakt

Tveka inte att kontakta oss om du är intresserad av information om vårt system

Besök eller kontakta oss

Diskettgatan 4, 583 35 Linköping
info@brpsystems.se
(+46) (0) 13 – 342 00 20

Våra medarbetare

BRP har 65 fantastiska medarbetare spridda över 4 olika team. Avdelningscheferna och kontaktuppgifter hittar du nedan.

Visa kontaktuppgifter

Anmäl dig för vårt nyhetsutskick

Contact