Från World Class till First Class Gym – med BRP Systems som affärssystem!

June 5, 2020
June 5, 2020 David Hult

Från World Class till First Class Gym – med BRP Systems som affärssystem!

Från World Class till First Class Gym – med BRP Systems som affärssystem!

– En intervju med Johan Lundström, VD och ägare på First Class Gym. Vi frågade Johan om deras övergång till BRP Cloud, hur de använder BRP Systems i sin verksamhet samt framtidsplaner och mål. 

First Class Gym är en svensk friskvårdskedja med träningsanläggningar utspridda över 9 olika städer. De 10anläggningarna i kedjan bytte nyligen namn från World Class till First Class Gym men den viktiga visionen kvarstår – “att lägga grunden till en livslång hälsa genom långsiktighet i en prestigelös miljö”. Likaså kvarstår arbetetsättet att genom hög kunskap guida medlemmarna på denna resa, oavsett om deras väg består av PT, gruppträning, egen gymträning eller någon annan variant i kedjans breda utbud. 

 

 

First Class Gym med VD Johan Lundström i spetsen var en av de första BRP kunderna att gå över till BRPs molnbaserade mjukvara BRP Cloud. Vi frågade Johan hur de upplevt övergången, lärdomar, fördelar och framtid. 

Johan berättar: 

“Vi använder BRP för att få en överblick av alla våra träningsanläggningar inom First Class Gym. Här kan vi enkelt följa upp medlemmarnas resa och får relevant statistik för hela kedjan. 

När BRP Cloud lanserades var vi snabba att gå över till den nya lösningen. 

Våra anläggningar ligger geografiskt en bit ifrån varandra och att nu komma åt fler delar av systemet hemifrån gav oss nya möjligheter att styra mycket centralt. Nu kunde vi ge nyckelpersoner i organisationen högre behörigheter i systemet och öka vår kompetens kring den nya statistik vi hade tillgång till.

För oss är det också viktigt att ligga i framkant när det gäller den digitala utvecklingen då vi ställer högra krav på säkerhet och personuppgiftshantering.”

Just det moderna gränssnittet och möjligheterna att ge olika användare olika rättigheter i systemet var alltså två av de stora anledningarna. En möjlighet till centraliserad kontroll på verksamheten och en “närhet till anläggningarna” trots geografisk utmaning var en annan viktig faktor. 

 

 

 

 

“En smidig övergång till molnet”

Att gå över till ett nytt gränssnitt och till viss del förändrad funktionalitet kan ju ses som en utmaning, hur upplevde du och medarbetarna arbetet och processen med själva övergången?

“Övergången var smidig då BRP Cloud är uppbyggt på samma sätt fast med en snyggare design, så är det väldigt lika från tidigare version och all personal kände igen modulerna som de tidigare jobbat i. Dessutom fanns många förenklade funktioner och genvägar till mycket som tidigare hade tagit längre tid.”

Har du några exempel på sådana saker som förenklats i BRP Cloud?  

  1. Att komma åt saker vart man än befinner sig gör arbetet smidigare, speciellt nu i Coronatider.
  2. BRP online, enkelheten i att söka och få upp nyckeltalen på ett smidigt sätt och överblicken centralt. Mycket mer användarvänligt.
  3. Många andra förenklingar av funktioner som tidigare tagit mer tid.

 

Framtiden och förändring är ju ett hett tema just nu. Hur ser ni på framtiden för er och i ert partnerskap med oss på BRP?

“Vi har ett nära samarbete med BRP vilket är en förutsättning då vi bygger Sveriges största premiumkedja i Gymbranschen. En sådan resa  kräver ett stabilt verktyg/affärssystem som går att lita på, därför väljer vi att jobba med BRP! BRP är lyhörda för våra behov och önskan om utveckling för att effektivisera och automatisera. Exempelvis tittar vi just nu på att utveckla en lönemodul tillsammans med BRP som ska hjälpa oss att automatisera mycket av den administration som idag läggs på lön.”

 

Framtidens utmaningar – hur kan BRP hjälpa?

Förutom dessa punkter, vad ser du som de största utmaningarna i er vardag som expansiv kedja i gymbranschen och på vilket sätt stöttar systemlösningar från BRP er i det arbetet?

Johan tänker efter och berättar sedan vidare:

“Jag skulle säga att de tre största utmaningarna när man bygger en så här stor organisation är att

  1. Minska administrationen och därmed kostnaderna
  2. Ha en bra överblick över statistik och ekonomi så att man vet att man är påväg åt rätt håll. Det skapar kontroll och trygghet samt underlag för snabba och korrekta beslut!
  3. Att personalen känner att systemen för bokning, kassa, inpassering, PT, gruppträning, fakturering, kundvård med mera är smidigt att jobba med. Systemupplevelsen är en del av medarbetarupplevelsen och det är oerhört viktigt att ge medarbetarna möjlighet att fokusera på sina ansvarsområden och att de känner trygghet med systemen. 

 

“BRP hjälper oss med alla de tre punkterna och är med oss varje dag när vi hjälper våra medlemmar med en grund för livslång hälsa!”  

Med de slutorden från Johan Lundström avslutar vi intervjun och tackar för samtalet och det goda samarbetet våra organisationer emellan.

 

 

Läs mer om First Class Gym på firstclassgym.com

Lär dig mer om BRPs marknadsledande affärssystem för gym, bad, spa och fritid brpsystems.se

Kontakta BRP på hello@brpsystems.se

Contact

Direktkontakt

Tveka inte att kontakta oss om du är intresserad av information om vårt system

Besök eller kontakta oss

Diskettgatan 4, 583 35 Linköping
info@brpsystems.se
(+46) (0) 13 – 342 00 20

Våra medarbetare

BRP har 65 fantastiska medarbetare spridda över 4 olika team. Avdelningscheferna och kontaktuppgifter hittar du nedan.

Visa kontaktuppgifter

Anmäl dig för vårt nyhetsutskick

Contact