January 10, 2019 Kujtim Salihu

BRP lanserar lösning för att stabilisera retention, en av fitness & wellnessbranschens största utmaningar

LINKÖPING, 2019-01-10

“En av fitness & wellnessbranschens absolut största utmaningar är att hitta sätt att minska churn och ha en stabil retention. Vi är därför mycket stolta över att kunna lansera ett systemstöd som låter våra kunder använda den breda datamängden i BRP för att kunna hantera retention på rätt sätt. Ytterst handlar detta om att skapa konkurrenskraft, lönsamhet och nöjda kunder” säger Kujtim Salihu, VD BRP Systems AB.

BRP Customer Retention har utvecklats i samarbete med ett antal av BRPs kedjekunder som en del av “BRP Cloud”, den kommande webbaserade versionen av BRP. Officiellt releasedatum för modulen är 2019-02-01. Lösningen möjliggör:

  • Segmentering och identifiering av kunder som ligger inom riskzonen
  • Åtgärder och automatiserad uppföljning i de fall riskkunder identifierats
  • Utvärdering av åtgärder utifrån faktiskt uppvisad effektivitet

“Retention är något vi på BRP har tittat på under många år. Datapunkter som fångas upp i BRP kan användas till att förutsäga risker för påverkbara uppsägningar och systemstöd är kritiskt för att kunna identifiera de medlemmar man riskerar att förlora. Rätt åtgärder till rätt kundkategori och i rätt tid kan bidra till en dramatisk lönsamhetsförbättring” säger Magnus Thorarensen, CMO BRP Systems AB.

BRP Customer Retention ingår i en serie lösningar som successivt kommer att levereras under 2019. Målet med funktionerna är att stärka kedjors och enskilda anläggningars effektivitet och lönsamhet.

“Samtal med våra kunder visar på ett stort behov av paketerade lösningar för att hantera branschens utmaningar på ett enkelt sätt. Retention är en av de centrala framgångskriterierna och vi ser det som vår uppgift att kombinera systemets kunskap om kundernas beteende med kraften i BRP Cloud för att leverera innovativa lösningar som ytterst skapar lönsamhet hos våra kunder” säger Karl Lundkvist, Produktägare BRP Systems AB.

BRP annonserade nyligen releasedatum för sin molnbaserade mjukvara, BRP Customer Retention är den första tilläggsmodulen som fullt ut har utvecklats  i den nya plattformen.

“Vi ser att den nya webbaserade plattformen ger oss helt andra möjligheter att paketera smarta lösningar som på ett enkelt sätt hjälper våra kunder att lösa svåra och komplexa problem. Customer retention är en i raden av lösningar som under 2019 successivt kommer att levereras till marknaden och bidra till att våra kunder kan ligga i absolut framkant inom innovation och lönsamhet” säger Gustav Hagström, Produktutvecklingschef BRP Systems AB.

Contact

Direktkontakt

Tveka inte att kontakta oss om du är intresserad av information om vårt system

Besök eller kontakta oss

Teknikringen 7, 583 30 Linköping
info@brpsystems.se
(+46) (0) 13 – 342 00 20

Våra medarbetare

BRP har 65 fantastiska medarbetare spridda över 4 olika team. Avdelningscheferna och kontaktuppgifter hittar du nedan.

Visa kontaktuppgifter

Anmäl dig för vårt nyhetsutskick

Contact