March 27, 2019 Christoffer Forsberg

BRP Systems utnämns till Mästargasell 2019

2019 är ett jubileumsår för DI Gasell. Det uppmärksammas genom att Dagens Industri utser MästarGaseller – företag som har blivit Gasellföretag minst tre gånger eller fler under de 20 år som Dagens industri har utsett Sveriges ledande tillväxtföretag.

Av de drygt 10 000 företag som har utsetts till Gasellföretag sedan starten år 2000 är det endast omkring 1 400 som hör till den exklusiva krets som får kalla sig för MästarGaseller.

BRP Systems blev utsett till Östergötlands Digitala Gasell 2012 följt av Gasellutmärkelser 2013, 2014 och 2015 dvs fyra år i streck.

“Detta är ett hedrande erkännande av BRP’s tillväxtorienterade DNA och det strålande arbete som våra medarbetare gör för våra kunder” säger Kujtim Salihu, VD BRP Systems.

Bolaget har under 2018 passerat ett antal milstolpar med över 1000 anläggningar i drift, över 3 miljoner slutkundsmedlemmar i våra system, passerat 50 anställda samt även framgångsrikt etablerat sig inom nya innovationsområden såsom Data Analytics, Machine Learning och Artificial Intelligence.

“Det är en stor ära att uppmärksammas för att vara bland den exklusiva skara som utgör Mästargasellerna. “ säger Magnus Thorarensen, marknadschef och medgrundare till BRP Systems. “BRP är fortfarande i en stark innovations- och tillväxtfas under ny ledning som har ett uppdrag av ägarna att leda företaget in i framtiden”.

Kontaktpersoner för ytterligare information:

Magnus Thorarensen
magnus.thorarensen@brpsystems.se
Tel: 0735 201101

Kujtim Salihu
kujtim.salihu@brpsystems.se
Tel: 0735 201135

Contact

Direktkontakt

Tveka inte att kontakta oss om du är intresserad av information om vårt system

Besök eller kontakta oss

Diskettgatan 4, 583 35 Linköping
info@brpsystems.se
(+46) (0) 13 – 342 00 20

Våra medarbetare

BRP har 65 fantastiska medarbetare spridda över 4 olika team. Avdelningscheferna och kontaktuppgifter hittar du nedan.

Visa kontaktuppgifter

Anmäl dig för vårt nyhetsutskick

Contact