April 10, 2019 Christoffer Hållander

BRP Systems har utvecklat modul för maskininlärning för att minska sina kunders förlust av medlemmar

Pressmeddelande Linköping 2019-04-10

BRP Systems som utvecklar och säljer ett egenutvecklat affärssystem bland annat till träningsklubbar i Sverige, Norge, Finland, Island, Polen och Kroatien, släpper under våren en kraftfull modul som hjälper klubbarna att minska sitt tapp av kunder.

“Genom att analysera en stor mängd data genom åren kan man med stor säkerhet peka ut vilka av medlemmarna som riskerar att sluta träna på anläggningen.  “Att minska “Churn” dvs tappet av kunder och behålla medlemmarna över en längre period är en av branschens största utmaningar och avgörande fråga för klubbarna. Redan små förbättringar av retention ger stora effekter på resultatet och en eventuell vinst” säger Magnus Thorarensen Marknadschef på BRP Systems.

Maskininlärning går ut på att med matematiska och statistiska metoder, analysera stora mängder data och bygga upp en modell av verkligheten inom en domän. BRPs lösning analyserar hundratals datapunkter där styrkan ligger i en ständigt föränderlig modell som är unik för varje anläggning eller en kedja av anläggningar. Här spelar det även en roll vilken typ av anläggning det handlar om eftersom kunderna visar upp olika beteenden beroende om anläggningen är ett Premium Gym eller en mindre obemannad anläggning.  Här hittar systemet modellen som passar bäst för varje målgrupp.

Systemet lär sig att känna igen medlemmar som riskerar att försvinna och kan förutsäga med stor sannolikhet vilka som är i den riskzonen de närmaste tre månaderna. “Detta kan användas av våra kunder exempelvis för att utnyttja sina resurser mer effektivt och utforma sina insatser för att behålla sina kunder med större precision” säger Johan Falkenjack , Chef för dataanalys på BRP.

—–

För mer information kontakta Magnus Thorarensen, BRP Systems AB

magnus.thorarensen@brpsystems.se – tel: 0735 201101

Contact

Direktkontakt

Tveka inte att kontakta oss om du är intresserad av information om vårt system

Besök eller kontakta oss

Diskettgatan 4, 583 35 Linköping
info@brpsystems.se
(+46) (0) 13 – 342 00 20

Våra medarbetare

BRP har 65 fantastiska medarbetare spridda över 4 olika team. Avdelningscheferna och kontaktuppgifter hittar du nedan.

Visa kontaktuppgifter

Anmäl dig för vårt nyhetsutskick

Contact