March 27, 2020 David Hult

BRP Mobile Entrance Access  – Säkerställer drift genom obemannad entre

BRP Mobile Entrance Access  – Säkerställer drift genom obemannad entre

Covid-19 och regeringsbeslut kring dessa har gjort att många personer rekommenderas att arbeta hemifrån eller sjukskrivs och inte kan vistas på sin arbetsplats. 

Gym och andra fritidsanläggningar skulle därmed kunna dra nytta av en möjlighet till obemannad inpassering i de fall personalstyrkan inte finns på plats. Detta för att säkra medlemmarnas inpassering, kundnöjdhet och långsiktig drift och lönsamhet. 

BRP promotar i ljuset av detta BRP Mobile Entrance Access som tillåter kunder att automatisera processerna kring entre och inpassering med mobila lösningar. Allt för att säkra drift trots möjliga bortfall i personalstyrkan. 

Kontakta oss gärna på sales@brpsystems.se för mer information.

Contact

Direktkontakt

Tveka inte att kontakta oss om du är intresserad av information om vårt system

Besök eller kontakta oss

Diskettgatan 4, 583 35 Linköping
info@brpsystems.se
(+46) (0) 13 – 342 00 20

Våra medarbetare

BRP har 65 fantastiska medarbetare spridda över 4 olika team. Avdelningscheferna och kontaktuppgifter hittar du nedan.

Visa kontaktuppgifter

Anmäl dig för vårt nyhetsutskick

Contact