BRP lanserar Goals!

October 9, 2019
October 9, 2019 David Hult

BRP lanserar Goals!

BRP Goals – Ett nytt sätt att mäta och följa upp försäljning på din anläggning.

Man mäter det man gör, eller hur var det nu igen?

Målsättningar är ett omdebatterat ämne där vissa förespråkar “big hairy goals” som upplevs stretchade och tuffa att nå (OKR), vissa föredrar nåbara mål där man till 80% upplever att man kommer nå dem (tex LinkedIns strategi för målsättning). Vissa arbetar inte alls med mål, vilket inte är något vi på BRP rekommenderar. 

Oavsett när, var, hur eller vilka mål man sätter så är en faktor gemensam och oerhört viktig. 

Att kunna mäta och följa upp målen! 

Utan denna faktor blir målen i bästa fall neutralt påverkande på utfallet. I värsta fall omotiverande och energidränerande. 

SMART målsättning

Ett bra sätt att kontrollera sina målsättningar eller använda som verktyg när man bygger upp dem är SMART metoden. Förutom att man framstår som smart så har man ett antal checkpunkter att förhålla sig till. 

Målen ska vara (läs mer om SMART här)

 • Specifika
 • Mätbara
 • Görbara (Achievable)
 • Relevanta
 • Tidsbestämda

BRP Goals

BRP Goals – en hjälp på vägen!

När du så satt dina mål behöver du alltså ett sätt att synliggöra, följa upp och mäta utfall och resultat. Av denna anledningen lanserar vi nu BRP Goals

En helt ny funktion i BRP Cloud som gör det möjligt att sätta, mäta och synliggöra mål och resultat!

BRP Goals är en funktion under modulen Sales Management som tillåter dig att sätta, administrera och följa upp på olika försäljningsmål

Målsättningarna och resultat blir synliga dels direkt i kassan, dels i en dashboard med översikt och möjlighet till insikter på både lokal och global nivå. Man kan jämföra resultat mellan anläggningar och tidsperioder!

Varför BRP Goals?

 • Ökad kontroll
 • Möjlig ökad försäljning
 • Tydligare målsättningar
 • Gamification
 • Ökad delaktighet
 • Snabb feedback till personal
 • Roligt och tävlingsinriktat! 

Kontakta sales@brpsystems.se för mer information om nyheterna eller för att boka upp en plats på våra webinar. 

https://brpsystems.se 
Jag vill bli kontaktad!

Contact

Direktkontakt

Tveka inte att kontakta oss om du är intresserad av information om vårt system

Besök eller kontakta oss

Diskettgatan 4, 583 35 Linköping
info@brpsystems.se
(+46) (0) 13 – 342 00 20

Våra medarbetare

BRP har 65 fantastiska medarbetare spridda över 4 olika team. Avdelningscheferna och kontaktuppgifter hittar du nedan.

Visa kontaktuppgifter

Anmäl dig för vårt nyhetsutskick

Contact